หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Social Trends in Thailand
Social Trends in Thailand

ผู้ดูแลเว็บ GE
15 มีนาคม 2566 18:08:25

Social Trends in Thailand

        วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 11.30 น.  สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุภัคศิริ ปราการเจริญ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาตามกระแสสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา มีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และทัศนคติทางวัฒนธรรมและสังคม เมื่อประเทศไทยเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจแบบพอเพียงมากขึ้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก สิ่งนี้นำไปสู่การสร้างทางหลวง ทางด่วน และระบบขนส่งมวลชน ซึ่งทำให้การเคลื่อนย้ายและการขนส่งสินค้าและผู้คนดีขึ้น


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302