หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GE จัดประชุมหารือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE จัดประชุมหารือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ผู้ดูแลเว็บ GE
24 กุมภาพันธ์ 2566 16:15:55

GE จัดประชุมหารือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

        วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-12.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหารฯ ประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนการสอนตามนโยบายการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2 และระบบออนไลน์ Google Meets


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302