หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-12-13 09:44:54

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564

        วันที่ 9 ธันวาคม 2564 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 2/2564 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย พูลคล้าย บรรยายในครั้งนี้


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205