หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “วัฒนธรรมป๊อปเกาหลี”
GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “วัฒนธรรมป๊อปเกาหลี”

ผู้ดูแลเว็บ GE
13 กันยายน 2565 18:44:59

GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “วัฒนธรรมป๊อปเกาหลี”
        วันที่ 13 กันยายน 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0217 ภาษาเกาหลี (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากร อาจารย์สุดคนึง บูรณรัชดา และ อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง วัฒนธรรมป๊อปคือ อะไรก็ได้ที่มาจากเกาหลีโดยที่คนส่วนใหญ่/คนหมู่มากชื่นชอบร่วมกันส่วนมากมักอยู่ในรูปแบบของ ภาพยนตร์ เพลง หนังสือ ละคร ซีรียส์ เกม การ์ตูน และ ซอฟต์พาวเวอร์ คือ การที่ประเทศหนึ่งในโลกโน้มน้าวให้ประเทศอื่นทำในสิ่งที่ตนเองต้องการ หรือให้ต้องการสิ่งเดียวกับที่ตัวเองต้องการหรือเห็นดีเห็นงาม โดยไม่ใช่การบังคับหรือใช้กำลัง ซึ่งวัฒนธรรมป๊อปเกาหลีได้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของโลกไปแล้วนั่นเอง และข้อดีจากการเรียนภาษาผ่านวัฒนธรรมป๊อป นั้นทำให้ เห็นตัวอย่างการใช้ภาษาในหลายๆ บริบท ไปพร้อมกับการเห็นภาษาพร้อมภาพ การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน การเรียนจากสิ่งที่ชอบ ทำให้ดู / ได้ยินซ้ำ ได้หลายรอบโดยไม่เบื่อ ส่งผลให้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน มีประสิทธิภาพ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302