หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบ 1/2565 “จดหมายธุรกิจ”
GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบ 1/2565 “จดหมายธุรกิจ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-09-13 18:38:01

GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบ 1/2565 “จดหมายธุรกิจ”

        วันที่ 12 กันยายน 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากร ดร.ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ และ อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แซ่ลี้ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง การเขียนจดหมายธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ หรือระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าหรือบริการ ผู้ที่ใช้งานจดหมายธุรกิจได้ถูกต้องย่อมสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้ร่วมทำธุรกิจได้มากขึ้น ทั้งเป็นการสร้างความประทับใจตั้งแต่รูปแบบจดหมาย ความเอาใจใส่ในเรื่องรายละเอียดเอกสาร การใช้ภาษาที่สละสลวยการจัดทำรูปแบบของจดหมายมีรูปแบบเฉพาะ สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ ทั้งการวางรูปแบบจดหมายธุรกิจแบบไทย จดหมายธุรกิจแบบธุรกิจราชการ จดหมายธุรกิจแบบสากล ไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกและเซมิบล็อก ทั้งนี้ต้องไม่ละเลยความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302