หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “การบอกเวลา ( 时间 )”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “การบอกเวลา ( 时间 )”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-01-13 17:48:53

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “การบอกเวลา ( 时间 )”

        วันที่ 11 มกราคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0211 ภาษาจีน ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชนิชา คิดประเสริฐอาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง การบอกเวลาในภาษาจีนมีความคล้ายคลึงกับภาษาไทย กล่าวคือจะบอกหน่วยชั่วโมงก่อน“点” diǎn แล้วจึงพูดหน่วยนาที“分”fýn แต่การบอกเวลาหน่วยชั่วโมงในภาษาจีนจะใช้แค่เลข 1-12 ในกรณีที่หน่วยนาทีอยู่ในช่วง 30 นาทีหลังของชั่วโมง สามารถใช้คําว่า “差”chà ซึ่งมีความหมายว่า “อีก ขาด” ได้ เช่น “差一刻三点。”Chà yí kâ sün diǎn (อีก 15 นาที3 โมง)


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205