หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564 “บทบาทหน้าที่และจริยธรรมของวิศวกรสังคม”
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564 “บทบาทหน้าที่และจริยธรรมของวิศวกรสังคม”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-01-13 17:28:17

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564 “บทบาทหน้าที่และจริยธรรมของวิศวกรสังคม”

         วันที่ 13 มกราคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0119 วิศวกรสังคม ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom) การเรียนครั้งที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญนภา ปาละปิน บรรยายในครั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนได้บรรยายถึง วิศวกรสังคม คือความสามารถและทักษะเพื่อการดำรงชีวิตและการทำงานในอนาคตของนักศึกษา อันเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นสื่อกลางในการประสานประโยชน์ของทุกภาคส่วนเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดการพัฒนา สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนได้และเกิดการสร้างนวัตกรรมตามมา


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205