หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564 “การบรรยายสถานที่ การบรรยายทําเลที่ตั้งและการบอกทิศทาง Describing places; describing locations and giving directions”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564 “การบรรยายสถานที่ การบรรยายทําเลที่ตั้งและการบอกทิศทาง Describing places; describing locations and giving directions”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-01-13 17:20:14

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564 “การบรรยายสถานที่ การบรรยายทําเลที่ตั้งและการบอกทิศทาง Describing places; describing locations and giving directions”

        วันที่ 12 มกราคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น การเรียนครั้งที่ 4 ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา ประสารทรัพย์ อาจารย์ผู้สอนกล่าวไว้ว่า บทสนทนาเกี่ยวกับการบรรยายทําเลที่ตั้งและการบอกทิศทางในบทนี้ ช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกและทําความเข้าใจและแยกแยะความแตกต่างของทําเลที่ตั้ง (Locations) และทิศทาง (Directions) โดยใช้ภาษาในการถาม และตอบ ประกอบแผนที่ ที่ออกแบบเพื่อใช้ฝึกฝนในการสื่อสารให้คล่องแคล่ว


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205