หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประชุมเพื่อหารือการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประชุมเพื่อหารือการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-12-02 17:04:08

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประชุมเพื่อหารือการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

       วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ โดย อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อหารือการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับ กองบริการการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และกองการศึกษา วิทยาเขตนครปฐม ณ ห้องประชุม 3422อาคาร 34 ชั้น 2


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205