หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ศิลปะการแสดง”
GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ศิลปะการแสดง”

ผู้ดูแลเว็บ GE
12 ตุลาคม 2565 10:53:29

GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ศิลปะการแสดง” 

          วันที่ 11 ตุลาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธกร สริกขกานนท์ และ อาจารย์ทัศนัย เพ็ญสิทธิ์ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง ศิลปะการแสดงเป็นศิลปะที่ผู้ชมรับรู้โดยใช้ทั้งการฟังและการมองเห็น เป็นศิลปะของการสื่อความหมายด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายและการพูดเจรจา เป็นศิลปะที่ผู้ชมมีความเข้าใจและซาบซึ้งได้ง่ายกว่าศิลปะแขนงอื่น องค์ประกอบของศิลปะการแสดงประกอบไปด้วย เนื้อหา ท่าทาง นักแสดง ดนตรี การแต่งกาย สถานที่แสดง และ ฉาก แสงเสียง จะทำให้การแสดงนั้น ๆ มีความงดงามน่าประทับใจ ทำให้เกิดความซาบซึ้งและเกิดสุนทรียภาพในศิลปะการแสดง ผู้ชมที่มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบของศิลปะการแสดง รวมถึงวิธีการนำเสนอศิลปะการแสดง ขนบของการแสดง มรรยาทในการชมการแสดงและเรื่องราวของการแสดง จะทำให้เกิดความซาบซึ้งในศิลปะการแสดงทั้งของไทยและตะวันตกได้เป็นอย่างดี


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302