หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “Electronic information retrieval”
GE จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “Electronic information retrieval”

ผู้ดูแลเว็บ GE
12 ตุลาคม 2565 10:50:12

GE จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “Electronic information retrieval” 

           วันที่ 11 ตุลาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0204 English for Communication and Information Retrival (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์โสมยา 
ปรัชญางค์ปรีชา อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง การดึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทของแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การลอกเลียนแบบ และการอ้างอิงและการอ้างอิง อีกทั้งยังได้อธิบายถึง ซึ่งการดึงข้อมูลคือสามารถเรียกว่าเป็นกิจกรรมของค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหรือข้อมูลต่าง ๆ ระบบดึงข้อมูลเช่น ฐานข้อมูล หรืออินเทอร์เน็ต ทักษะนี้ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเพื่อการศึกษา โดยประเภทของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) ฐานข้อมูลออนไลน์ และวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (ETDs) เป็นต้น


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302