หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัต รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัต รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน

ผู้ดูแลเว็บ GE
12 ตุลาคม 2565 11:23:56

             เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัต รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302