หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ “ทฤษฎี และแนวคิดของความเป็นผู้นำ”
Ge จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ “ทฤษฎี และแนวคิดของความเป็นผู้นำ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-07-18 09:51:59

Ge จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์  “ทฤษฎี และแนวคิดของความเป็นผู้นำ”

         วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0111 Building Leadership Skill (E-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก  อาจารย์ภิญญา ชัยสงคราม ได้นำเสนอถึง ความหมายของการเป็นผู้นำ ประวัติและทฤษฎีของความเป็นผู้นำ และกรณีศึกษาของผู้นำระดับแนวหน้าที่ประสบความสำเร็จ โดยอาจารย์ได้มีการร่วมกิจกรรมกับนักศึกษา ข้อคำถามกระตุ้นความสนใจและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกในการเรียน โดยการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302