หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-07-12 10:16:43

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา”

        วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา  (E-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ ได้นำเสนอถึง สวนสุนันทา “อุทยาน” ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ ให้จัดสร้างขึ้นเพื่อเตรียมเป็นที่ประทับและพำนักของพระมเหสี พระสนม เจ้าจอมมารดา พระราชธิดา และเจ้าจอม เมื่อรัชกาลที่ 5 สวรรคตแล้วแต่สวนสุนันทาก็ยังเพิ่งเริ่มต้นปรับพื้นที่เตรียมที่จะจัดสร้างสวนป่าแห่งหนึ่งที่สร้างขึ้นในเขตพื้นที่ของ “พระราชวังดุสิต” โดยมีพระตำหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ปลูกสร้างอยู่ภายในนั้นเพียงเท่านั้น ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ทรงโปรดให้สร้างและจัดเป็นที่ประทับฝ่ายใน สวนสุนันทาจึงเริ่มมีแง่งามของความเป็นวัฒนธรรมชาววังเริ่มเกิดขึ้น


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302