หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > Ge รับรางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Ge รับรางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-07-12 10:13:48

Ge รับรางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

         วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการสำนักฯ เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มที่ 3 หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา มีคะแนนรวมทั้งสิ้น 82.55 คะแนน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) ครั้งที่ 7/2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานมอบโล่รางวัล ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302