หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทา ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบปลายภาครูปแบบออนไลน์ รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่2/2563
จีอีสวนสุนันทา ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบปลายภาครูปแบบออนไลน์ รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่2/2563

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-03-24 15:13:08

               วันที่ 12 มีนาคม 2564 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดย อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาครูปแบบออนไลน์ รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th