หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GE ร่วมโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ประการศึกษา 2565
GE ร่วมโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ประการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-07-11 09:38:09

GE ร่วมโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ประการศึกษา 2565

           วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE) เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวให้การต้อนรับและให้แนวนโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักฯ กล่าวต้อนรับและแนะนำการเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปและบรรยายพิเศษหัวข้อ “เรียน GE อย่างไรให้ได้ A”แนะนำระบบสนับสนุนการเรียนการสอนรวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมเบญจศิลาดล (หอประชุม 500 ที่นั่ง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302