หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > จริยธรรมและกฎหมายดิจิทัล
จริยธรรมและกฎหมายดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ GE
11 พฤษภาคม 2566 18:33:42

จริยธรรมและกฎหมายดิจิทัล

           วันที่ 11 พฤษภาคม 2566  เวลา 08.00-11.00 น.สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภาชญา เชี่ยวชาญ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่ผู้คนหันมาใช้เทคโนโลยีกันเพิ่มมากขึ้นจึงต้องมีจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลเกิดขึ้นกลายเป็นจริยธรรมดิจิทัล (Digital Ethics) ที่ควบคุมประพฤติ ปฏิบัติและหลักการทางจริยธรรมเชิงปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทัล โดยจะต้องคำนึงถึงความเป็นส่วนตัว ความถูกต้อง ความเป็นเจ้าของ และการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งในจริยธรรมในการจัดการสารสนเทศและดิจิทัลประกอบไปด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น ได้แก่ ความเป็นส่วนตัว ความถูกต้อง ความเป็นเจ้าของ และการเข้าถึงข้อมูล


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302