หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “แรงบันดาลใจ สู่พฤติกรรมสุขภาวะ”
GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “แรงบันดาลใจ สู่พฤติกรรมสุขภาวะ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
10 ตุลาคม 2565 16:10:54

GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “แรงบันดาลใจ สู่พฤติกรรมสุขภาวะ” 

         วันที่ 10 ตุลาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชลลดา ชูวณิชชานนท์ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง อวัยวะทุกส่วนภายในร่างกายของมนุษย์ล้วนมีหน้าที่สำคัญ หากมีการใช้งานอย่างพอดีและมีการออกกำลังกายเหมาะสม จึงจะมีความแข็งแรง การออกกำลังกายช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงและทำให้มีอายุยืนยาวได้การสร้างแรงบันดาลใจสู่พฤติกรรมสุขภาวะจะช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ เพื่อให้เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งจะเป็น

การสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของบุคคล เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อชี้นำสังคมให้ตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาพ และเพื่อให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน (Health for All and Sustainability)


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302