หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Science of Exercise
Science of Exercise

ผู้ดูแลเว็บ GE
12 ตุลาคม 2565 17:54:20

Science of Exercise

               หลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับศาสตร์การออกกำลังกาย จะอธิบายถึงทางสรีรวิทยาที่ดีขึ้นว่าร่างกายของคุณตอบสนองต่อการออกกำลังกายอย่างไร และจะสามารถระบุพฤติกรรม ทางเลือก และสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพและการฝึกอบรม ได้สำรวจการปรับเปลี่ยนที่สำคัญหลายอย่างที่ร่างกายต้องการเพื่อตอบสนองต่อความเครียดจากการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีน ความรู้ด้านโภชนาการ สาเหตุของอาการปวดกล้ามเนื้อและความเหนื่อยล้า รวมไปถึงประสิทธิภาพและอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ยา
ประสิทธิภาพการประเมินการเรียนรู้เชิงรุกจะท้าทายให้คุณนำความรู้ใหม่นี้ไปใช้ผ่านบันทึกโภชนาการ การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ การคำนวณค่าใช้จ่ายแคลอรี่ทั้งหมดในแต่ละวัน และดัชนีมวลกาย หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ดีมากค่ะ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากมายที่เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ เช่น การตอบสนองของร่างกายต่อการออกกำลังกาย และโภชนาการ กินอย่างไร เมื่อใด เราควรออกกำลังกายและรับสารอาหารอย่างไร ดิฉันจึงเลือกเรียนหลักสูตรนี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกออกกำลังกายเพื่อให้การลดน้ำหนักของเราได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวณัฏฐิญา นุชนาง นักวิชาการศึกษา