หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

ผู้ดูแลเว็บ GE
10 ตุลาคม 2565 15:22:11

GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
          วันที่ 8 ตุลาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0320 รวยด้วยดิจิทัล (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากร ดร.นิพนธ์ นาชิน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อุยพานิชย์อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง ปัจจุบันมีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลต่อการทำธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ หรือบางกรณียังสามารถนำข้อมูลมาเพื่อการซื้อขาย เพื่อให้ผู้ซื้อได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลของลูกค้าในเชิงธุรกิจต่อไป ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ มิให้เจ้าของข้อมูลถูกละเมิดและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ดังนั้น ผู้เรียนจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ และสามารถอธิบายแนวคิดการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลได้ สามารถอธิบายหลักการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ และสามารถระบุสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302