หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “Electronic Information Retrieval”
GE จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “Electronic Information Retrieval”

ผู้ดูแลเว็บ GE
10 ตุลาคม 2565 14:23:25

GE จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “Electronic Information Retrieval” 

           วันที่ 7 ตุลาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0204 English for Communication and Information Retrival (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รติรัตน์ ณ สงขลา อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง ประเภทของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ประเภทของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์: ETDs และคำศัพท์ สำนวนต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในการเขียนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละประเภท


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302