หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ไทยในระเบียบโลกใหม่: ผลประโยชน์และผลกระทบ
ไทยในระเบียบโลกใหม่: ผลประโยชน์และผลกระทบ

ผู้ดูแลเว็บ GE
10 พฤษภาคม 2566 10:01:04

ไทยในระเบียบโลกใหม่: ผลประโยชน์และผลกระทบ

           วันที่ 9 พฤษภาคม 2566  เวลา 13.00-16.00 น.สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ สุรสิทธิ์ 
วิทยารัฐ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง ไทยในระเบียบโลกใหม่ ไทยกับผลประโยชน์และผลกระทบด้านการเมือง ไทยกับผลประโยชน์และผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และไทยกับผลประโยชน์และผลกระทบด้านสังคม


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302