หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GenEd-SSRU จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ให้แก่ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) จังหวัดนครปฐม
GenEd-SSRU จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ให้แก่ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) จังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ GE
15 พฤษภาคม 2566 17:23:22

GenEd-SSRU จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน  ให้แก่ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) จังหวัดนครปฐม

          วันที่ 9 พฤษภาคม 2566  เวลา 08.30-16.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย
อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มอบหมายให้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
นำโดย นางสาวภัททิยา ตรัยที่พึ่ง หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” ให้แก่บุคลากรของโรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) เพื่อสร้างความร่วมด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน สร้างความสัมพันธ์เชื่องโยงเครือข่ายและท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302