หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “ประติมากรรม”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “ประติมากรรม”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-01-10 21:46:34

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “ประติมากรรม”

        วันที่ 10 มกราคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต ในรูปแบบออนไลน์ (E-Learning) ประจำปีการศึกษา 2/2564 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธกร สริกขกานนท์ พร้อมด้วย อาจารย์ทัศนัย เพ็ญสิทธิ์ บรรยายในครั้งนี้ โดยอาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง ประติมากรรม (Sculpture) จัดอยู่ในงานศิลปะประเภททัศนศิลป์ (Visual Act) ซึ่งต้องเสพความงามด้วยการมองการดู แต่ประติมากรรมมีความแตกต่างจากจิตรกรรมตรงที่เป็นงานที่มีถึง 3 มิติ ประติมากรรมตะวันตกเน้นความเหมือนจริง ในเรื่องสัดส่วนทางสรีรวิทยาของคนละสัตว์ขณะที่ประติมากรรมไทย เน้นอุดมคติและความเชื่อเป็นหลัก


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205