หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564 “การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564 “การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-01-10 21:32:10

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564 “การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย”

         วันที่ 6 มกราคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การเรียนครั้งที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย พูลคล้าย อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึงปัจจุบันการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการนำมาใช้ในหลายสาขาวิชาชีพ เทคโนโลยีการสื่อสารเหล่านี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจเพื่อสร้างผลประโยชน์และอำนวยความสะดวกได้มากมาย ซึ่งนักศึกษาต้องรู้เท่าทันเพื่อที่จะนำข้อดีของเทคโนโลยีสื่อสารนี้มาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205