หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564 “การเขียนหนังสือราชการ”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564 “การเขียนหนังสือราชการ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-01-10 21:27:19

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564 “การเขียนหนังสือราชการ”

       วันที่ 6 มกราคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ การเรียนครั้งที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กฤติกา ผลเกิด อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง หลักในการเขียนหนังสือราชการที่มี 6ชนิด แต่ละชนิดมีรูปแบบและการเขียนเฉพาะแบบ นักศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจ ทั้งด้านรูปแบบหนังสือราชการและการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับการเขียนหนังสือราชการเพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสารกับบุคลากรหรือหน่วยงานภาครัฐ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205