หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564 “การเล่าเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมา Talking about the past”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564 “การเล่าเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมา Talking about the past”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-01-10 21:17:39

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564 “การเล่าเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมา Talking about the past”

        วันที่ 29 ธันวาคม 2564 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา ประสารทรัพย์ อาจารย์ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง การนําเสนอวิธีเล่าเรื่องราวในอดีตโดยผ่านบทสนทนาตัวอย่าง และการอธิบายการเล่าเรื่องราวที่จบลงอย่างสมบูรณ์ ในอดีต วิธีเล่าเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่งของอดีต ในภาษาอังกฤษ ในตอนสุดท้ายกล่าวถึง การเล่าเรื่องราวในอดีตที่แสดงลำดับก่อน-หลัง ของสองเรื่องราวโดยโครงสร้างของประโยคที่กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดก่อนจะใช้ Past Perfect Tense ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดทีหลัง จะใช้ Past Simple Tense เมื่อนักศึกษาเข้าใจการเล่าเรื่องในอดีตทั้งสามแบบก็จะทําให้การเล่าเรื่องในอดีตมีความละเอียดมากขึ้น ผู้ฟัง/ผู้อ่านสามารถเข้าใจเรื่องราวได้เป็นอย่างดีเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันในการสื่อสารภาษาอังกฤษ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205