หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “数 字 ตัวเลข และวัน เดือน ปี”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “数 字 ตัวเลข และวัน เดือน ปี”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-01-10 17:36:52

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “数 字 ตัวเลข และวัน เดือน ปี”

          วันที่ 28 ธันวาคม 2564 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0211 ภาษาจีน ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กัณฑริกา จึงสง่าสม อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง การอ่านตัวเลขของจีนมีหลักการอ่านเหมือนกับภาษาไทย โดยอ่านจากหลักที่มีค่ามากกว่าไปยังหลักที่มีค่าน้อยกว่า ส่วนการบอกวัน เดือน ปี ในภาษาจีนจะแตกต่างจากภาษาไทย โดยที่จะเริ่มจากหน่วยที่ใหญ่กว่าไปหน่วยที่เล็กกว่า กล่าวคือเริ่มจากปี เดือน และวัน และใช้ปี ค.ศ. ในการนับปี


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205