หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนสอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (สอบประมวลความรู้ปลายภาค) 1/2564
ประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนสอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (สอบประมวลความรู้ปลายภาค) 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-12-02 17:04:08


กำหนดการลงทะเบียนสอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (สอบประมวลผลความรู้ปลายภาค 1/2564)

***กำหนดการลงทะเบียนสอบ วันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2564
ลงทะเบียนผ่าน Google from ( 
https://forms.gle/STbTcSzsJUcGMjDQ8 )

***ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนสอบ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
ที่เว็บไซต์ 
https://gen-ed.ssru.ac.th/

***กำหนดการชำระเงิน 1 – 3 และ 7 - 8 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 15 ธันวาคม 2564
ที่เว็บไซต์ 
https://gen-ed.ssru.ac.th/

***กำหนดการสอบ วันที่ 18 ธันวาคม 2564 (การสอบรูปแบบออนไลน์)

คุณสมบัติและข้อปฏิบัติในการสอบ
1. เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2. นักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบซ่อม มีสิทธิ์ในการสอบซ่อมไม่เกินคนละ 1 ครั้งต่อคนต่อ 1 วิชา
3. นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบซ่อม ไม่มาสอบซ่อมตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้ จะได้ผลการเรียนตามเกณฑ์ การวัดและประเมินตามคะแนนตามที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ กำหนด
4. นักศึกษาต้องไม่ลงทะเบียนสอบซ่อมวิชาที่มีการสอบซ้ำซ้อนวันและเวลาเดียวกัน

การประเมินผลและการดําเนินการ
1. ผลคะแนนสอบจะใช้ผลคะแนนครั้งที่มากที่สุด
2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมไม่ดําเนินการสอบตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนสอบมหาวิทยาลัย จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนการสอบซ่อมไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205