หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทา ประชุมเตรียมความพร้อม การสอบปลายภาครูปแบบออนไลน์ รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2564
จีอีสวนสุนันทา ประชุมเตรียมความพร้อม การสอบปลายภาครูปแบบออนไลน์ รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-11-29 10:00:52


จีอีสวนสุนันทา ประชุมเตรียมความพร้อม การสอบปลายภาครูปแบบออนไลน์ รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2564

        วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดย อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง         รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาครูปแบบออนไลน์ รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1            ปีการศึกษา 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205