หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > The Phases of Design Thinking
The Phases of Design Thinking

ผู้ดูแลเว็บ GE
09 มีนาคม 2566 16:32:29

The Phases of Design Thinking

         วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 11.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์การจัดการเรียนการสอน GEN0307 มหัศจรรย์แห่งความคิด ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง การคิดเชิงออกแบบต้องเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์และเข้าใจคุณค่าของผู้ใช้ (user values) ซึ่งรวมถึงความต้องการ และความพึงพอใจในการใช้งานสิ่งของหรือบริการนั้นๆ การวิเคราะห์คุณค่าจะช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้ใช้ต้องการอะไร และเราจะออกแบบสิ่งของหรือบริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302