หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > การจัดการและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
การจัดการและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ผู้ดูแลเว็บ GE
09 มีนาคม 2566 16:30:16

การจัดการและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

            วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 11.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์การจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0119 วิศวกรสังคม (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญนภา ปาละปิน ได้นำเสนอ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดเห็นที่เป็นธรรม และมีการจัดการทรัพยากรในชุมชนอย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับชุมชน โดยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจะช่วยสร้างความเข้มแข็งและความเชื่อมั่นในชุมชน เพื่อช่วยเพิ่มความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302