หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > เตรียมวางแผนให้พร้อม.....สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ประกาศตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์)
เตรียมวางแผนให้พร้อม.....สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ประกาศตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์)

ผู้ดูแลเว็บ GE
10 มีนาคม 2566 09:24:50

เตรียมวางแผนให้พร้อม.....สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์)

 การลงทะเบียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) 

Click >>>>> https://reg.ssru.ac.th

นักศึกษารหัส 58-62 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา

วันที่ 5 เมษายน 2566 เริ่มเปิดระบบเวลา 09.00 น. - วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

นักศึกษารหัส 63 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา

วันที่ 7 เมษายน 2566 เริ่มเปิดระบบเวลา 09.00 น. - วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

นักศึกษารหัส 64 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา

วันที่ 11 เมษายน 2566 เริ่มเปิดระบบเวลา 09.00 น. - วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

นักศึกษารหัส 65 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา

วันที่ 12 เมษายน 2566 เริ่มเปิดระบบเวลา 09.00 น. - วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

คู่มือการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment)  

Click >>> https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/25ec3xxr.pdf

ตรวจสอบกำหนดการต่าง ๆ  ได้ที่ประกาศกิจกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 Click >>>

https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/yjhhgw05.pdf


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302