หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GenEd-SSRU ประชุมขับเคลื่อนการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2566
GenEd-SSRU ประชุมขับเคลื่อนการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ GE
09 มีนาคม 2566 16:20:02

GenEd-SSRU ประชุมขับเคลื่อนการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2566

     วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย
อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมประชุมการขับเคลื่อนปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผ่านแพลตฟอร์มใหม่ เพื่อตอบรับการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล ตอบสนองตามความต้องการและบริบทของผู้เรียน ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302