หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > เรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อคิดดีๆ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นด้วยวิชา “ อยู่เป็นวิทยา “
เรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อคิดดีๆ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นด้วยวิชา “ อยู่เป็นวิทยา “

ผู้ดูแลเว็บ GE
09 มีนาคม 2566 16:14:18

หลายคนยังไม่รู้ว่า รายวิชานี้คือรายวิชาเกี่ยวกับอะไร

รายวิชา “ อยู่เป็นวิทยา “ รายวิชาที่ช่วยให้เข้าใจถึงวิธีการคิด

ที่จะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้ 

 การจัดการกับอารมณ์ของตัวเองมากขึ้น มีความ ใจเย็นมากขึ้น การสื่อสารต่อกันอย่างมีมารยาท 

จะทำให้สามารถอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมได้ อย่างมีความสุข 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงจัดการเรียนการสอนวิชานี้ขึ้นมา

เพื่อให้นักศึกษาได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตมากขึ้น และแลกเปลี่ยนเรื่องราว

หรือแชร์ประสบการณ์ของตัวเองและเพื่อนๆ 


ไม่พลาดทุกเนื้อหาดีอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th

ติดต่อสอบถาม

page : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทรศัพท์ : 02-160-1265

โทรศัพท์มือถือ : 065-959-5313 

                          : 062-593-3664

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270

ฝ่ายบริการการศึกษา ต่อ 201,202,203,204,205,206,207

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ต่อ 101,102,103

ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 301,303,305

ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกันคุณภาพ 105,106