หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “การสร้างเนื้อหาและบทสรุปของสุนทรพจน์อย่างมีประสิทธิภาพBuilding the Speech Body and Concluding Effectively”
GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “การสร้างเนื้อหาและบทสรุปของสุนทรพจน์อย่างมีประสิทธิภาพBuilding the Speech Body and Concluding Effectively”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-10-12 16:56:58


GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “การสร้างเนื้อหาและบทสรุปของสุนทรพจน์อย่างมีประสิทธิภาพBuilding the Speech Body and Concluding Effectively”

        วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-11.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ GEN0209 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอและการพูดในที่สาธารณะ ผ่านระบบเว็บไซต์รายวิชาศึกษาทั่วไป (E-Learning) โดย ผศ.ชัยวัฒน์ ตัณฑรังษี อาจารย์ผู้สอนได้อธิบายทำความเข้าใจถึงวิธีการเรียงร้อยคำกล่าวสุนทรพจน์ การวิเคราะห์เนื้อหาของสุนทรพจน์ให้เข้าใจความสำคัญของภาษาในการกล่าวสุนทรพจน์ การหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องในการกล่าวสุนทรพจน์ เพื่อให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205