หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “การสืบค้นสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Information Retrieval”
GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “การสืบค้นสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Information Retrieval”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-10-12 16:56:48


GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “การสืบค้นสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Information Retrieval”

        วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00-14.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดการเรียน          การสอนออนไลน์ รายวิชา GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น ผ่านระบบเว็บไซต์รายวิชาศึกษาทั่วไป (E-Learning) โดย อาจารย์ปทิตตา อัคราธนกุล อาจารย์ผู้สอนได้บรรยายถึงประเภทของสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ และสามารถสืบค้นสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องอีกด้วย


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205