หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น”
GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-10-12 16:56:39

GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น”

        วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-11.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์ ผ่านระบบเว็บไซต์รายวิชาศึกษาทั่วไป (E-Learning) โดย ผศ.สมหมาย ปวะบุตร อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง เรื่องราวของการดำรงชีวิต “วิถีชีวิตชุมชน” เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงแบบแผนพฤติกรรมของมนุษย์ และความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนในชุมชนที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแวดล้อม ซึ่งแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปบนพื้นฐานวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมและความเชื่อของชุมชนนั่นเอง


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205