หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GE เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดำเนินการตรวจหลักฐานตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563
GE เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดำเนินการตรวจหลักฐานตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-10-08 15:33:18


GE เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดำเนินการตรวจหลักฐานตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563

        วันที่ 6 ตุลาคม 2564 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นประธานคณะกรรมการ ฯ ตรวจในครั้งนี้ ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205