หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > การพูดในที่สาธารณะ
การพูดในที่สาธารณะ

ผู้ดูแลเว็บ GE
08 มีนาคม 2566 18:23:48

การพูดในที่สาธารณะ

         วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 11.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์การจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0117 อยู่เป็นวิทยา (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กมลลักษณ์ โพธิ์พันธุ์ อาจารย์ผู้สอน ได้นำเสนอถึง การพูดในที่สาธารณะเป็นศิลปะและทักษะที่สำคัญสำหรับการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจในสังคมของเรา การพูดในที่สาธารณะเป็นการนำเสนอความคิดหรือข้อมูลให้ผู้ฟังเข้าใจและสามารถรับรู้ได้ด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การพูดในที่สาธารณะจะต้องใช้เทคนิคการนำเสนอที่ถูกต้อง เช่น การเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง การใช้เสียงที่เหมาะสมและมีอารมณ์ที่ถูกต้อง การเตรียมตัวก่อนการพูดในที่สาธารณะเป็นสิ่งสำคัญอีกด้วย เช่น การฝึกฝนการนำเสนอและการสื่อสาร การเตรียมบทสนทนาที่เป็นระเบียบ และการฝึกฝนการใช้ภาษาที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความประทับใจและเข้าใจได้ง่ายขึ้น


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302