หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Public Presentation
Public Presentation

ผู้ดูแลเว็บ GE
08 มีนาคม 2566 18:16:39

Public Presentation

         วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 11.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์การจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นลิน สีมะเสถียรโสภณ ผู้สอนได้นำเสนอถึง ความหมายของการนำเสนอสาธารณะ การนำเสนอข้อมูลหรือแนวคิดต่างๆ ต่อผู้ฟังหรือผู้ชมโดยใช้สื่อต่างๆ เช่น ภาพถ่าย, สไลด์โชว์, วิดีโอ หรือโปสเตอร์ เพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้ชมเข้าใจเนื้อหาอย่างชัดเจน การศึกษาและวิเคราะห์สคริปต์หรือบทบาทของตัวละครต่างๆ ในสื่อต่างๆ เช่น ภาพยนตร์, ละครโทรทัศน์ หรือวรรณกรรม เพื่อเข้าใจเนื้อหาและตัดสินใจว่าจะใช้ส่วนไหนในการนำเสนอของเรา และระยะเวลาในอนาคตที่มีความเรียบง่ายและไม่ซับซ้อน โดยเฉพาะในสิ่งที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานใช้งานได้อย่างง่ายดาย และสะดวกสบายต่อผู้ใช้งาน


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302