หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศสู่โลกดิจิทัล
พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศสู่โลกดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ GE
08 มีนาคม 2566 18:14:28

พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศสู่โลกดิจิทัล

        วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 11.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์การจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ธนเชวงสกุล วิทยากรพิเศษ ได้นำเสนอถึง เทคโนโลยีสารสนเทศได้เจริญเติบโตอย่างมหาศาลในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในสมัยสมัยปัจจุบัน การเข้าถึงข้อมูลและสื่อต่างๆ ได้ง่ายขึ้นด้วยการใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์โลกดิจิทัลและเปิดโอกาสใหม่ๆ ในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของเรา เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทำให้การทำงานในหลายๆ ด้านเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรา หลายสิ่งที่ไม่เคยเป็นไปได้ในอดีตเช่นการช้อปปิ้งออนไลน์ การศึกษาและเรียนรู้ออนไลน์ การชมภาพยนตร์และรายการทีวีผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ การเปิดโอกาสใหม่ในการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ การเพิ่มความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302