หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Foundations of Everyday Leadership
Foundations of Everyday Leadership

ผู้ดูแลเว็บ GE
07 ตุลาคม 2565 09:10:56

Foundations of Everyday Leadership

        ในหลักสูตรพื้นฐานนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ "หลักและหัวใจ" ของการเป็นผู้นำในชีวิตประจำวันโดยการสำรวจพลวัตของการตัดสินใจรายบุคคลและกลุ่ม และความท้าทายในการจัดการแรงจูงใจ ศูนย์กลางของหลักสูตรคือการสร้างความเข้าใจที่เหมาะสมว่าทำไมและทักษะความเป็นผู้นำมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างไร โดยใช้พื้นฐานของทักษะความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรมออนไลน์ของ Gies College of Business รวมถึง iMBA และ iMSM หลังจากที่ผมเรียน Designing the Organization ไปครั้งที่แล้ว หลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ช่วยเสริมให้กับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ซึ่งจะเป็นการอธิบายเหตุผลและวิธีที่ทักษะความเป็นผู้นำมีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์กร การใช้ทักษะความเป็นผู้นำเพื่อทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจัดทีมเพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302