หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อมปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อมปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-07-06 11:26:14


>>> ดาวน์โหลด  ประกาศรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อมปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563.pdf 


***ช่องทางการติดต่อ GE***
เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205
Inbox Fanpage: สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail : gen-ed@ssru.ac.th