หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Achievements
Achievements

ผู้ดูแลเว็บ GE
08 มีนาคม 2566 18:20:23

Achievements

       วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 11.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์การจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ ผู้สอนได้นำเสนอถึง ความสำเร็จ ความเข้าใจในการอ่าน การสร้างทักษะ การพัฒนาคำศัพท์ และการมุ่งเน้นด้านภาษา ทักษะความเข้าใจในการอ่านที่ดีมีความสำคัญในทุกด้านของชีวิต รวมถึงการศึกษา การทำงาน และการเติบโตส่วนบุคคล


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302