หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > รู้เท่าทันยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
รู้เท่าทันยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ผู้ดูแลเว็บ GE
07 มีนาคม 2566 15:00:45

รู้เท่าทันยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

         วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 11.30 - 14.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์การจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0306 การดูแลสุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่ (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ภาวิณี รัตนคอน อาจารย์ผู้สอน ได้กล่าวถึง การใช้ยาและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจึงควรใช้เท่าที่จำเป็นและเหมาะสม จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดไม่สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ และไม่ส่งผลร้ายกับร่างกาย ที่สำคัญคือการใช้และการเลือกซื้อต้องคำนึงถึงรายละเอียด ข้อบ่งใช้ วิธีใช้ ข้อควรระวังที่แตกต่างกันไปตามแต่ละชนิด เพื่อสามารถดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัวให้มีสุขภาพที่ดี สามารถบำบัดโรคและอาการต่าง ๆ อย่างได้ผลและปลอดภัย


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302