หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GenEd X Coursera ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์ม Coursera
GenEd X Coursera ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์ม Coursera

ผู้ดูแลเว็บ GE
07 มีนาคม 2566 14:31:40

GenEd X Coursera ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์ม Coursera

        วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 8.30-14.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้เล็กทรอนิกส์  โดย 
อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมกับคณะพัฒนาบริษัท Coursera ผู้ให้บริการหลักสูตรออนไลน์แบบเปิดขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา นำทีมโดย Ms. Jasmine Seah, Customer Success Manager, APAC ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์ม Coursera ให้แก่นักศึกษากลุ่มเรียน C01 ประจำปีการศึกษา 2565 และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302