หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ภาษาอังกฤษในสื่อสังคมออนไลน์ (English through Social Media)
ภาษาอังกฤษในสื่อสังคมออนไลน์ (English through Social Media)

ผู้ดูแลเว็บ GE
07 มีนาคม 2566 14:54:19

ภาษาอังกฤษในสื่อสังคมออนไลน์ (English through Social Media)

          วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 11.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์การจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิณทิพา สืบแสง ผู้สอนได้นำเสนอถึง ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมสูงในสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากเป็นภาษาที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในระดับโลก ดังนั้นการใช้ภาษาอังกฤษในสื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เราสามารถเห็นการใช้ภาษาอังกฤษในสื่อสังคมออนไลน์ได้ตั้งแต่ช่องทางการสื่อสารแบบเสียงและข้อความ เช่น การสนทนาผ่านแชทหรือเสียงในแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น ไลน์, WhatsApp, หรือ Skype และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโพสต์และคอมเมนต์บนโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Twitter, Instagram และอื่นๆ การใช้ภาษาอังกฤษในสื่อสังคมออนไลน์อาจช่วยเพิ่มโอกาสในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้คนทั่วโลกได้มากขึ้น และยังช่วยเพิ่มความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมของผู้คนจากที่ต่างๆ อีกด้วย


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302