หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “Digital environment”
GE จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “Digital environment”

ผู้ดูแลเว็บ GE
06 ตุลาคม 2565 16:20:54

GE จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “Digital environment”

          วันที่ 6 ตุลาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0304 Digital Literacy (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พีรันธร แสนสุขอาจารย์ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง ประโยชน์ของใช้สอยสิ่งแวดล้อมดิจิทัลอย่างไรมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการใช้ Digital Disruptionความพร้อมด้านดิจิทัล ดัชนีความพร้อมทางดิจิทัล สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัล การวัดระดับความพร้อมด้านดิจิทัล ความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไรให้คุ้มค่ามากที่สุดและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302